0946539900  sscgroup.info@gmail.com

Quy trình công nghệ sản xuất và kiểm tra của công ty chúng tôi được sắp xếp theo tiêu chuẩn, đồng thời chúng tôi cũng thành lập tổ kiểm tra chuyên nghiệp chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng của tất cả các quy trình từ nguyên liệu thô vào công ty đến kho lưu trữ sản phẩm cuối cùng.

Để tạo ra được những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng tốt mọi yêu cầu khắt khe của khách hàng, SSC cũng đã đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, nhập khẩu từ nước ngoài.

Tất cả các nhân viên kiểm tra đã được đào tạo chuyên nghiệp, để đảm bảo chất lượng sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn, đồng  đưa ra các quy định rõ ràng trong việc kiểm soát chặt chẽ và kiểm tra tốt trách nhiệm quản lý, hệ thống chất lượng, mua hàng, kiểm soát quy trình, kiểm tra và thử nghiệm.

Mỗi sản phẩm sẽ được đảm bảo chất lượng và các quy trình sản xuất sản phẩm chính sẽ được giám sát toàn diện từ nguyên liệu thô đến giao hàng.