0946539900  sscgroup.info@gmail.com

Lưới nhựa

CUỘN LƯỚI CHE NẮNG độ che phủ 50%,70% nhiều màu sắc khác nhau dùng để che vườn rau, nhà xe, hồ bơi, sân banh, sân chơi, sân thượng, trồng rau, nuôi thủy sản,....

View product