0946539900  sscgroup.info@gmail.com

CHÂN ĐẾ HÀNG RÀO CÓ CHỨA BÊ TÔNG

Chân đế hàng rào di động của SSC được cấu tạo từ vỏ nhựa thổi có chứa bê tông bên trong.

View product