0946539900  sscgroup.info@gmail.com

Lưới kẽm B70

Dùng làm dải phân cách ranh giới đất đai, trang trại, nhà vườn, kho bãi, nhà xưởng, cây xăng, nhà xe, khu vực công cộng, khu vực xây dựng…

View product